نویسنده = حمید رضا آیت اللهی
تعداد مقالات: 6
1. Characteristics of an Islamic View of Cyber-Ethics

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-49

10.22091/jptr.2020.5762.2370

Hamidreza Ayatollahy


2. مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-45

10.22091/pfk.2017.2023.1632

حمیدرضا آیت اللهی؛ سعید اکبری زردخانه


3. مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 25-50

10.22091/pfk.2012.81

فایزه برزگر تبریزی؛ حمیدرضا آیت الهی


6. مباحث وجود خدا طی سال های 1965-1980 در غرب

دوره 3، 11-12، بهار 1381، صفحه 140-157

10.22091/pfk.2002.367

حمید رضا آیت اللهی