فلسفه اخلاق
1. بررسی اخلاقی آموزشِ نوشتن بدافزارها و مهارتِ هک و نفوذ به سیستم‌ها

زینب آل بویه؛ علی رضا آل بویه

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1803.1575

چکیده
  امروزه برگزاری دوره‌های آموزشیِ مهارتِ هک کردن رو به افزایش بوده و با استقبال زیادی مواجه شده است. در برخی کشورها آموزش هک و نوشتن بدافزارها جزء واحدهای درسی دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. به اعتقاد برخی، از آنجا که آموزشِ مهارت هک و بدافزارنویسی ممکن است افراد را به سمت‌ فعالیت‌های مجرمانه ...  بیشتر