نویسنده = حسین واله
تعداد مقالات: 2
2. در دفاع از عکس مستوی

دوره 12، 1-2، پاییز 1389، صفحه 161-182

10.22091/pfk.2010.142

حسین واله