نویسنده = محمد نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه