نویسنده = الهام محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر

دوره 11، 4-3، بهار 1389، صفحه 99-114

10.22091/pfk.2010.156

الهام محمدزاده؛ رضا نیرومند