نویسنده = مهدی ذاکری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و بررسی نظریه غایت‌شناختی محتوای ذهنی با تاکید بر دیدگاه‌های درتسکی و میلیکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

10.22091/jptr.2019.4210.2096

مهدی ذاکری؛ حسین اسفندیار


2. روایات طینت و اختیار انسان

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 47-75

10.22091/pfk.2016.710

معصومه رضوانی؛ مهدی ذاکری