نویسنده = امیر عباس علیزمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22091/pfk.2017.2309.1702

میشل آقامالیان؛ امیر عباس علی زمانی؛ عباس یزدانی