کلیدواژه‌ها = نفس ناطقه
تعداد مقالات: 6
1. اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


3. ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 149-175

10.22091/pfk.2011.119

زهرا خیر اللهی


5. «تجرد نفس»

دوره 9، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 65-88

10.22091/pfk.2007.158

رضا اکبریان؛ سیما محمدپور دهکردی


6. انسان شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقل

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 17-42

10.22091/pfk.2004.342

علی اله بداشتی