1. رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر

الهام محمدزاده؛ رضا نیرومند

دوره 11، 4-3 ، بهار 1389، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2010.156

چکیده
  مسئله شر همواره یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی بوده و هست. با توجه به اعتقاداتی که در زمینه وجود خدا و صفات الاهی وجود دارد نسبت میان مسئله شر، و وجود خدا و صفات او در تاریخ فلسفه به صورت یک مشکل و معما مطرح بوده و لذا فیلسوفان و متکلمان در طول تاریخ راه‌حل‌های مختلفی را عرضه کرده‌اند. از آنجایی که این راه‌حل‌ها به صورت مستقل و تک‌بعدی ...  بیشتر