کلیدواژه‌ها = تقدیر زیبایی
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر‌ هایدگر از آزادی در فلسفه کانت

دوره 11، 4-3، بهار 1389، صفحه 163-173

10.22091/pfk.2010.161

محمد جواد صافیان؛ مرضیه پیراوی ونک