1. تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری جونقانی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، ، صفحه 71-92

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.550

چکیده
  سهروردی را باید حلقه واسط فلاسفه مشایی و اشراقی و عرفا دانست. وی عرفان را عمیقاً با فلسفه درآمیخت به گونه‌ای که فلسفه از خشکی محض خویش به درآمد و عرفان پایه‌های استوار استدلالی یافت. به عبارت دیگر، علت ظهور افرادی مثل ابن‌عربی، عزیزالدین نسفی و حتی صدرای شیرازی را باید در تأثیر سهروردی بر فلسفه و عرفان جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

2. عقل در کوی عشق (دیدگاه شیخ نجم‌الدین رازی درباره عقل و عشق)

محمّد رضا موحّدی

دوره 11، شماره 1 ، پاییز 1388، ، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.190

چکیده
  شیخ نجم‌الدین رازی (573 – 654 هـ) در کنار آثار عدیده‌ای که درباره مسائل عرفانی دارد، رساله‌ای نیز به نام «عشق و عقل» یا «معیار الصدق فی مصداق العشق» دارد که در آن به پرسش‌های یکی از دوستانش پاسخ داده است. این پرسش‌های سه‌گانه عبارتند از: 1 - آیا عشق و عقل آنگاه که به کمالِ خود می‌رسند، تضادی با هم دارند یا نه؟ 2 - چرا آنجا ...  بیشتر

3. اندیشه‌های حلاّج در منطق‌الطیر عطّار

محمود مهرآوران

دوره 8، 3-4 ، بهار 1386، ، صفحه 233-258

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2007.316

چکیده
    حلاّج یکی از مشهورترین شخصیّت‌ها در عرفان و تصوف اسلامی است؛ اندیشه‌ها و سرگذشت ویژة او در زمان حیات و پس از مرگش همیشه محلّ بحث بوده است. بسیاری از عارفان و شاعران از اندیشه‌هایش تأثیر پذیرفته‌اند. عطّار نیشابوری شاعر عارف یکی از کسانی است که توجه ویژه‌ای به حلاّج دارد و در منطق‌الطّیر، اندیشه‌های حلاّج را به شیوه‌های گوناگون ...  بیشتر