1. در باب منطق مجاز بودن باور

سید علی کلانتری

دوره 15، شماره 2 ، زمستان 1392، ، صفحه 59-73

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2013.27

چکیده
  بنا بر نظریه هنجارینگی باور، مُقَوّمِ مفهومِ گرایش گزاره‌ای باور فهم این مطلب است که رابطه‌ای هنجارین میان عملِ ذهنی باور کردن و محتوای باور وجود دارد. مبحث نحوۀ صورت‌بندی رابطۀ هنجارینِ مذکور- که به طور خلاصه می‌توان آن را مبحث صورت‌بندی هنجارِ باور نیز نامید- بحثی است که به وفور در ادبیات فلسفی مربوطه بررسی شده است. در ادبیات ...  بیشتر