1. اخلاقِ مبتنی بر طبیعت؛ بررسیِ رهیافت هستی شناختیِ علامه طباطبایی و فینیس

رحیم دهقان؛ محسن جوادی

دوره 17، شماره 3 ، بهار 1395، ، صفحه 7-26

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.627

چکیده
  اخلاقِ مبتنی بر طبیعت، روش فهم سعادت بر اساس ظرفیت‌ها و قوای طبیعی انسان است که در سنت یونانی و به‌ویژه در ارسطو وجود داشته و بعدها در نگرش آکوییناس و سنّت آکویینی دنبال شده است. جان ‌فینیس، که از جمله اندیشمندان معاصر و از پیروان این سنّت اخلاقی بوده، کوشیده است به پیروی از آکوییناس مسیر فهم و تحقق سعادت آدمی را بر اخلاقِ مبتنی بر ...  بیشتر

2. هستی‌شناسی خلأ

احمد حکیم

دوره 15، شماره 1 ، پاییز 1392، ، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2013.54

چکیده
  یکی از نخستین نتایج نظریه میدان‌های کوانتومی آن است که خلأ، حامل انرژی (بی‌نهایت) است. این نتیجه با آزمون‌های تجربی و تا حدی با نظریه‌های بنیادی دیگر فیزیک مانند نظریه نسبیت عام سازگار است. در این مقاله، پس از بررسی ابعاد هستی‌شناختی مفهوم خلأ در فلسفه و فیزیک، ابتدا نتیجه خواهیم گرفت که آنچه در فیزیک، خلأ نامیده می‌شود به معنای ...  بیشتر

3. هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

سید محمد موسوی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، ، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.304

چکیده
  تحولات مهم در تاریخ فلسفة علم در قرن بیستم عبارت‌اند از : گفتمان اول: پوزیتویسم و استقراگرایی، گفتمان دوم: ابطال‌گرایی کارل پوپر و برنامه پژوهشی لاکاتوش، گفتمان سوم: ساختارگرایی و نسبیت گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم: هرمنوتیک با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصة فلسفة علم، تحوّل اساسی در زمینة روش‌شناسی صورت گرفت. انواع هرمنوتیک را می‌توان ...  بیشتر

4. آموزه هماهنگی با نظام کیهانی در فلسفه اشراق سهروردی

بهروز دیلم صالحی

دوره 4، 14-13 ، تابستان 1381، ، صفحه 116-128

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2002.420

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جریان‌های فکری در ایران اسلامی، جریان «حکمت اشراق» است. بنیان‌گذار این مشرب فکری، «شهاب الدین سهروردی» است که پیوندی بین اندیشه ایران باستان و اندیشه اسلامی ایجاد کرده است. سهروردی هماهنگی و سازگاری انسان و جامعه را با نظام کیهانی لازم می‌داند، چرا که معتقد است در پرتو آموزه هماهنگی با نظام کیهانی، وجود ...  بیشتر