1. بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا

ابراهیم رضایی؛ جعفر شانظری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.887.1318

چکیده
  در فلسفه ملاصدرا انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. انسان تنها موجود ممکنی است که دارای حدّ وجودی مشخص و معینی نبوده و مراتب وجودی او متناظر و مطابق با عوالم و مراتب وجودی آن است. اصول و قواعد تأسیس این نظام فلسفی از قبیل اصالت وجود، تشکیک در وجود و به ویژه دو اصل حرکت جوهری و اتحاد عالم و معلوم و همچنین مراحل تکوین نفس و نسبت آن با ...  بیشتر

2. بررسى و نقد فاعلیت نفس نباتى در رخداد تغذیه

معصومه موحد نیا

دوره 17، شماره 4 ، تابستان 1395، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.676

چکیده
  حیات انسان با تغذیه شروع می‌شود و تغذیه فرآیندی است که در آن موجود بی‌جان به جسم زنده و پویا تبدیل می‌شود یا بخشی از جسم زنده می‌گردد. تأمل درباره چنین فرآیندی در حیطه دانش فلسفه است. تأملات برخی فیلسوفان نشان داده است که در این فرآیند جسمی که از آن تغذیه می‌شود، از جهت جوهر و عرض تغییر می‌کند و همسان جسم متغذی می‌شود تا حیات شکل ...  بیشتر

3. رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه

احمد احمدی؛ ضیاءگل رضایی

دوره 14، 3-4 ، بهار 1392، ، صفحه 5-28

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2013.57

چکیده
  در این پژوهش به دو مسئله محوری پرداخته شده است: (1) ارائه تصویری از چالش عمیق بین طبیعت و مابعدالطبیعه در آثار بنیان‌گذاران فلسفه و حکمت یونان، یعنی افلاطون و ارسطو؛ (2) ترمیم و بازسازی این نقیصه با استمداد از آموزه‌های حکمت متعالیه و ارائه تبیین رضایت‌بخش و معقول از ارتباط وثیق بین طبیعت و مابعدالطبیعه در اندیشه‌های ملاصدرا. در این ...  بیشتر

4. جدیدترین نظریه قانون طبیعی در بوته نقد

محمد حسین طالبی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.210

چکیده
  آموزه «قانون طبیعی»[1] در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس[2] از نظریه ...  بیشتر