1. بررسی قول به قِدم نفوس ناطقۀ انسانی در سنجش با آیۀ میثاق (عالم ذر) با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

سید احمدرضا شاهرخی

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 130-147

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1295.1429

چکیده
  نفس ناطقۀ انسانی یا «روح» همواره مورد توجه و مطالعۀ بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. نحوۀ پیدایش نفس ناطقه از مسائل اصلی در باب نفس ناطقه انسانی است. مقالۀ پیشِ رو به این مسئله پرداخته که آیا آیۀ شریفۀ «میثاق» می‌تواند تأییدی بر قِدم نفوس ناطقه انسانی باشد؟زیرا طبق آیۀ شریفۀ «میثاق» خداوند از فرزندان آدم - پیش از ...  بیشتر

2. علوم انسانی در بوته نقد

محمدکاظم شاکر

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1378، ، صفحه 3-5

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.1999.462

چکیده
  آنچه امروزه علوم انسانی خواند ه میشود پس از رنسانس در فرانسه زاده شد و از آنجا به دیگر کشورها راه یافت . در ایران دانشکده های علوم انسانی در دهه های سی و چهل شکل گرفت . بانیان این علوم از آغاز وعده دادند که با بهره گیری از این دانشها قادر خواهند بود اساسی ترین معظلات فردی و اجتماعی انسان راحل کند برخی معتقدند این علوم در اروپا به اهداف ...  بیشتر