کلیدواژه‌ها = ماتُریدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مبانی معناشناختی ماتریدیه و دیوبندیه در باب توحید و شرک

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 108-127

10.22091/pfk.2017.870.1311

مهدی فرمانیان؛ محمد الله نیا سماکوش