کلیدواژه‌ها = ‌روح‌‌‌‌‌‌‌‌
تعداد مقالات: 1
1. روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی