موضوعات = فلسفه اخلاق
تعداد مقالات: 17
4. Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


8. تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی


12. ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری


14. نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی


15. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی