موضوعات = فلسفه اخلاق
تعداد مقالات: 17
1. نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفه اخلاق در غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22091/jptr.2019.4639.2178

حمید شهریاری


2. اتکای حد وسط بر قاعده‌ی درست نقدی بر تفسیر حد وسط ارسطویی به مثابه معیارِ خود بنیادِ عمل اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22091/jptr.2019.4388.2129

سید جمال الدین میر شرف الدین


3. Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


9. تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی


12. نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی


13. ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری


16. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی