نویسنده = صیدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 7-28

10.22091/pfk.2015.554

محمد ذبیحی؛ محمود صیدی