نویسنده = خزاعی، زهرا
تعداد مقالات: 8
1. Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی


2. خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 47-67

10.22091/pfk.2017.2305.1701

زهرا خزاعی؛ طیبه حیدری موصلو


3. رشد اخلاقی؛ اصول و روش‌های آن از نظر افلاطون

دوره 14، 3-4، بهار 1392، صفحه 99-118

10.22091/pfk.2013.61

زهرا خزاعی؛ نسرین رامادان


4. بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند

دوره 10، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 95-120

10.22091/pfk.2008.240

مرضیه داودآبادی؛ زهرا خزاعی


6. قدیسان اخلاقی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 144-166

10.22091/pfk.2005.325

زهرا خزاعی


7. فلسفه اخلاق و معرفت شناسی

دوره 4، 14-13، تابستان 1381، صفحه 19-35

10.22091/pfk.2002.412

زهرا خزاعی