نویسنده = فاضلی، سید احمد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه علامه جعفری و جان سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22091/jptr.2020.6136.2424

مرضیه صادقی؛ سید احمد فاضلی؛ مرتضی زارع گنجارودی


4. نظام‌واره تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 163-185

10.22091/pfk.2006.280

سید احمد فاضلی