نویسنده = اله بداشتی، علی
تعداد مقالات: 6
1. نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


4. جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، 22-23، زمستان 1383، صفحه 3-27

10.22091/pfk.2004.330

علی اله بداشتی


5. انسان شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقل

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 17-42

10.22091/pfk.2004.342

علی اله بداشتی


6. انسان شناسی صدرالمتألهین

دوره 3، 9-10، پاییز 1380، صفحه 45-65

10.22091/pfk.2001.375

علی اله بداشتی