نویسنده = حقی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی

دوره 15، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 37-58

10.22091/pfk.2013.26

علی حقی؛ سوری واحد احمدیان


2. گالیله، علم، کلیسا

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 195-230

10.22091/pfk.2008.255

علی حقی؛ سمیه خزایی