نویسنده = حبیبی، سلیمان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفی مسئولیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-30

10.22091/pfk.2014.29

سلیمان حبیبی؛ رضا اکبری