نویسنده = آقائی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. خیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

دوره 16، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 43-70

10.22091/pfk.2015.542

اصغر آقائی؛ عباس ایزدپناه