نویسنده = ایزدپناه، عباس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 141-162

10.22091/pfk.2018.1521.1493

ساره تقوایی؛ عباس ایزدپناه


2. خیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

دوره 16، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 43-70

10.22091/pfk.2015.542

اصغر آقائی؛ عباس ایزدپناه