نویسنده = عبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا

دوره 15، شماره 3، بهار 1393، صفحه 5-22

10.22091/pfk.2014.3

احمد عبادی؛ داود صائمی؛ احمد بهشتی