نویسنده = دیوانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. چیستی معجزه: بررسی دیدگاه سویین‌برن و محمدحسین طباطبایی

دوره 15، شماره 3، بهار 1393، صفحه 59-84

10.22091/pfk.2014.6

فرج‌الله براتی؛ امیر دیوانی