نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی


2. وجوه تشابه حکیم ترمذی و ابن عربی در بحث ولایت

دوره 17، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 29-44

10.22091/pfk.2015.549

مینا باهنر؛ ابوالفضل محمودی