نویسنده = شریعتی، سلمان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا

دوره 17، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 89-108

10.22091/pfk.2016.632

حمید رضا خادمی؛ سلمان شریعتی