نویسنده = دیرباز، عسکر
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.4800.2203

عسگر دیرباز؛ مجتبی تصدیقی شاهرضایی


3. اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


4. بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسگر دیرباز؛ محمود صیدری