نویسنده = دیرباز، عسکر
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسکر دیرباز


2. مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.4800.2203

عسکر دیرباز؛ مجتبی تصدیقی شاهرضایی


4. اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه


5. بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسکر دیرباز؛ محمود صیدری