نویسنده = دهقانی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی در حقیقت اعجاز

دوره 17، شماره 3، بهار 1395، صفحه 49-70

10.22091/pfk.2016.625

علی رضا جعفرزاده کوچکی؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب