نویسنده = شوندی، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. علت فاعلی ایجادی در تفکر فلاسفه یونان باستان

دوره 16، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 57-78

10.22091/pfk.2014.21

زین العابدین شوندی