نویسنده = طباطبایی نجفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه احوال از کلام تا فلسفه

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 73-90

10.22091/pfk.2015.613

علی طباطبایی نجفی؛ قاسم پورحسن درزی