نویسنده = پورحسن درزی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-52

10.22091/pfk.2017.846

قاسم پورحسن درزی؛ محمد رشیدزاده


2. نظریه احوال از کلام تا فلسفه

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 73-90

10.22091/pfk.2015.613

علی طباطبایی نجفی؛ قاسم پورحسن درزی