نویسنده = عظیمی، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. دلیل افتراض: گزارش و سنجش

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 103-119

10.22091/pfk.2008.251

مهدی عظیمی