نویسنده = عباداله عموقین، جعفر
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387

دوره 11، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 287-314

10.22091/pfk.2009.195

امیر متقی دادگر؛ رضا کریمی؛ جعفر عباداله عموقین