نویسنده = مروت، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. پرسش‌هایی در باب «پرسشی در باب تکنولوژی

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 79-104

10.22091/pfk.2014.17

علی اصغر مروت


2. تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض

دوره 8، 3-4، بهار 1386، صفحه 207-232

10.22091/pfk.2007.315

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اصغر مروت