نویسنده = بهشتی مهر، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیعی

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2014.14

احمد بهشتی مهر؛ محمود تقی زاده داوری