نویسنده = متقی دادگر، امیر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391

دوره 16، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22091/pfk.2015.547

مهدی محمدی؛ امیر متقی دادگر؛ ایمان مطهری نیا


2. تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387

دوره 11، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 287-314

10.22091/pfk.2009.195

امیر متقی دادگر؛ رضا کریمی؛ جعفر عباداله عموقین