نویسنده = مطهری نیا، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391

دوره 16، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22091/pfk.2015.547

مهدی محمدی؛ امیر متقی دادگر؛ ایمان مطهری نیا