نویسنده = اترک، حسین
تعداد مقالات: 3
2. نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 9، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 53-96

10.22091/pfk.2007.224

محسن جوادی؛ حسین اترک