نویسنده = مروارید، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. نظریه کارنپ و سلارز در مسألة کلی ها

دوره 9، شماره 3، بهار 1387، صفحه 89-105

10.22091/pfk.2008.260

هاشم مروارید