نویسنده = حسینی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. (بررسی براهین خداشناسی در کلام امام علی (ع

دوره 16، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 59-90

10.22091/pfk.2014.31

اقدس یزدی؛ مریم حسینی