نویسنده = معین الدینی، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم

دوره 16، شماره 3، بهار 1394، صفحه 129-148

10.22091/pfk.2015.42

حسین خاکپور؛ نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری