نویسنده = گراوند، سعید
تعداد مقالات: 2
1. گورو در رساله های اوپانیشاد

دوره 16، شماره 3، بهار 1394، صفحه 149-168

10.22091/pfk.2015.44

سعید گراوند


2. عمل و ترک عمل در مثنوی و بهگود گیتا

دوره 12، 1-2، پاییز 1389، صفحه 93-114

10.22091/pfk.2010.139

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند