نویسنده = آذری نژاد، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. واقع‌گرایی تجربی یان هکینگ دربارۀ هستومندهای نظری

دوره 15، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 75-96

10.22091/pfk.2013.45

موسی اکرمی؛ آزاده آذری نژاد