نویسنده = کوچنانی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 1
1. معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 125-145

10.22091/pfk.2014.24

سادات باران؛ قاسمعلی کوچنانی