نویسنده = دهقان زاده، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای اصل لذّت در فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 143-167

10.22091/pfk.2016.630

سجاد دهقان زاده؛ فاطمه احمدیان