نویسنده = میرشمسی، زینب السادات
تعداد مقالات: 1
1. عواطف به چه معنا شناختی هستند؟

دوره 14، 3-4، بهار 1392، صفحه 205-224

10.22091/pfk.2013.66

زینب السادات میرشمسی